ประชุมหารือการดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์ งบประมาณปี 2567

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม