ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทางช่อง 11 NBT North

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม ประธานหลักสูตรสาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับประเด็น “เมื่อโลกสื่อสารไม่หยุดนิ่ง สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการปรับตัวอย่างไร” ในรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ทางช่อง 11 NBT North