พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ให้แก่ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ให้แก่ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ประจำปี 2566

▪️ ในการนี้ 909 ทรงโปรดให้นายพชรเสฏฐ์ บุณศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากนั้น ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ รับประทานแจกันดอกไม้ ตามลำดับ นับเป็นกรุณายิ่ง

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดี และอวยพรวันคล้ายวันเกิดในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

ข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม