พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ PSRU GAMES 2024

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ PSRU GAMES 2024