พิธีเปิด”ตลาดราชภัฏ วังจันทน์ ริเวอร์วิว”

บรรยากาศพิธีเปิด “ตลาดราชภัฏ วังจันทน์ ริเวอร์วิว”📣 ชม ชิม ช็อป ของถูก ดี อร่อย 🧁🍕🥐🍹🍜

พร้อมชิวกับดนตรีโฟล์คซองร่วมสมัย 🎸🎷🎶 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

#ตลาดทุกวันอังคาร #MSPSRU