พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชุนอย่างยั่งยืนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิต

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชุนอย่างยั่งยืนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิต ณ วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และได้รับเกียรติหน่วยภายนอก ได้แก่
– นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
– พ.ต.ท.ธนานพ นิ่มสุวรรณ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแก่งโสภา
– คุณนิรันดร์ ปันทะนันท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม
– นายสามารถ จันทร์โสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพรม
– นายเจษฎา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพรม
– นางสาวอุดม โพธิ์เงิน เกษตรอำเภอวังทอง
– นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสอาด พัฒนาการอำเภอวังทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง
– นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก(ผู้แทน)
– นายเมธัส สุริวงษ์นา ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการSMEครบวงจร ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก
– นางสาวอรญา ศรีจันทร์สุข ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขา
– นางเกยูร จารุรัตนพงค์ เกษตรอำเภอพรหมพิราม
– นายปราโมทย์ ปลอดภัย ประธานYoung smart famer พิษณุโลก
ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ