สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการสัมมนาวิชาการสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ WANNA BE LIKE YOU! กับ GURU พิดโลกจัดเต็ม”

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีโครงการสัมมนาวิชาการสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 📌WANNA BE LIKE YOU! กับ GURU พิดโลกจัดเต็ม💥💥” ซึ่งได้รับเกียรติโดยท่านวิทยากร คุณ ธนบดี พงษ์ประพันธ์ จากเพจรีวิวโด่งดังแห่งเมืองสองแคว “พิดโลกจัดเต็ม” ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนไอเดียดีดีร่วมกันกับนักศึกษา คณาจารย์และผู้เข้าร่วมที่สนใจทั้งในรูปแบบ Onsite และ Metaverse 📌สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนี้โดยนักศึกษาโมเดิร์นเทรดชั้นปีที่4

#MTPSRU#ModernTradePSRU#สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่4#พิดโลกจัดเต็ม