สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดงานสัมมนา “Next Genertion of Content Creator”

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่4 วิชาเอกการวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล ได้จัดสัมมนา” Next Genertion of Content Creator”

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรพส. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาฯ ในรายวิชาสัมมนาวารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัล จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนา “Next Genertion of Content Creator” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณยุทธภูมิ แก้วเข้ม” หรือที่รู้จักกันในนาม “พี่บูมเทยกะทะ” กับตํานานสุดฮาอุ้มน้องหมาจากร้านหมูกระทะกลับบ้าน !! ‘สู่นักสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวแม่‘ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์เพิ่มทักษะด้านความคิดที่สร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคนดูได้ และภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ และกิจกรรม Workshop สร้าง Content ตาม Keyword บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ มรพส.