หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter

✨เชิญชวนอบรมสำหรับบุคลากรภายใน #นักวิชาการคอมพิวเตอร์#หรือผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี ภาษาจาวา หรือภาษา Dart ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมอบรม

📕หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter📕

✅เพื่อสร้าง Custom Widget

✅เขียน Callback Function

✅พร้อมการเรียกใช้ API

🎯สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://digital.psru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

✨วิทยากร : คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

เจ้าของและคอลัมนิสต์บล็อกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ SOMKIAT.CC

ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ การทดสอบซอฟต์แวร์