องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา แนะนำอาคารและสถานที่_มรพส.

เปิดเทอมเเล้วน้องๆ รู้จักอาคารเเละสถานที่ต่างๆหรือยังครับ ถ้ายังมารู้จักพร้อมๆกันเลยครับ 🛵🏨🏢

หรือกดที่ลิงก์เเผนที่นำทางในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

https://maps.psru.ac.th/…

#องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา_มรพส.

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม