อบรมเสริมทักษะความรู้ด้านบัญชีการเงินการพร้อมวิเคราะห์ต้นทุน ในแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจตนเอง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ
ร่วมอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านบัญชีการเงินการพร้อมวิเคราะห์ต้นทุน ในแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจตนเอง 📊
✅ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
⏰เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Training Room ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ⚡️

ลงทะเบียนร่วมการอบรม โดยสแกน Qr Code
หรือ https://forms.gle/xf7AN7sfyhLfANs17

#ห้ามพลาด#อบรมด้านบัญชี#ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ#PSRUBI