เทศน์มหาชาติมหากุศลประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติมหากุศล เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว