เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (Ph.D.-ปร.ด.) รุ่นที่ 6

เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (Ph.D.-ปร.ด.) รุ่นที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบปริญญาโททุกสาขาวิชา ถ้ามีผลงานการตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– หลักสูตร 3 ปี

รูปแบบการเรียน

– เรียนแบบ Block Course ทั้งแบบ online และ onsite

– ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 350,000 แบ่งชำระ 6 ภาคการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2567

https://sites.google.com/psru.ac.th/regpsru

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

081-4002026