เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

🔥รอบ 1 ใกล้ปิดแล้วน้า..🔥มาสมัครกันหรือยัง dek’67

🟢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

—————————————–

⭐️
⭐️
⭐️
⭐️
⭐️

เปิดรับสมัครวันนี้ – 26 พฤศจิกายน 2566

⭐️
⭐️
⭐️
⭐️
⭐️

‐—————————————–

💥 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา ได้ที่

‐—————————————–

📍ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

Website : https://reg.psru.ac.th

Fanpage : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Tiktok : ลูก“พิบูล”

‐—————————————–

☎️ติดต่อสอบถาม งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. โทร. 055-267050 ,061-9128976 หรือ Line: @reg.psru

#dek67#PSRU#ลูกพิบูล#กองบริการการศึกษามรพส. #มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม