แจ้งกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วันซ้อมใหญ่)ปีการศึกษา 2563-2564

‼️ประชาสัมพันธ์‼️

แจ้งกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วันซ้อมใหญ่)
ปีการศึกษา 2563-2564🧡🖤

📌วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

‼️ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ (บธ.ม.) เวลา 12.15 – 12.30 น.‼️