โครงการ “วันดินโลก” (World Soil Day) ดนตรีในสวน: H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมโครงการ “วันดินโลก” (World Soil Day) ดนตรีในสวน: H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว