ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “วิถีใหม่และการปฏิบัติงานในแผนจัดการห้องพัก” ครั้งที่ 1

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “วิถีใหม่และการปฎิบัติงานในแผนจัดการห้องพัก” ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

หลักสูตร 5 วัน 30 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท * เหมาะสำหรับ พนักงานโรงแรมและบุคคลทั่วไป *

สมัครเข้าร่วมอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 091-3822420 หรือทาง Link https://lin.ee/0Es2ws5