สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ