Mobile Application DEKPIBUL

#เปิดตัวแอปใหม่ 07.10.2023 Mobile Application DEKPIBUL เด็กพิบูลฯ ติดตั้งกันได้เลย วันนี้… #บริการครบสุด

1. ข้อมูลบริการประกันอุบัติเหตุ

2. ตารางเรียนแสดงในรูปแบบวัน และสัปดาห์

3. ปฏิทินนักศึกษา

4. E-Card

5. ตรวจสอบการเข้ากิจกรรม

6. การประเมินสุขภาวะ

7. ข้อมูล กยศ.

▪️ ติดตามความสามารถของแอปใหม่ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/Y6iTG

#สร้างสรรค์โดย สถาบันเทคโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก้าวสู่ Smart Management ตอกย้ำความภาคภูมิใจการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

💚
🤍

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม