MS Let’s Talk

วงการ PSRU ต้องสะเทือน!!!

📌จากคอลัมน์ “ตาสับปะรด” ในหนังสือพิมพ์ “เสียงแก้ว” สู่รายการออนไลน์ MS Let’s Talk กับ 2 สาวดาว TikTok แห่งคณะวิทยาการจัดการ👄

📣มาเม้ามอยพร้อมกันตามประสาชาว MS ที่ Youtube ช่อง MS PSRU

🔥🔥ชมพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 น. 🔥🔥 Coming Soon 🧡🧡