MSPSRU เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2567

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สำรวจความพร้อมห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567