โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่านเข้าร่วม โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education
กิจกรรม “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 1”
▶️ วิทยาการโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
▶️ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวาล 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.
ℹ️ ลงทะเบียนโดย QR Code หรือ Link : https://forms.gle/iXNYBRDZFdzxfeYm8