กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/คณะ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/คณะ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เกณฑ์ AUN QA และ เกณฑ์ EdPEx วันที่ 27 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/คณะ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เกณฑ์ AUN QA และ เกณฑ์ EdPEx พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันถอดบทเรียนในครั้งนี้..

ณ ห้องประชุม โกลเด้น จอมเทียน บีช โฮเทล จังหวัดชลบุรี