กิจกรรมสานสัมพันธ์ “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 10

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ทั้งนี้ เพื่อพบปะหารือข้อราชการต่าง ๆ สานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในเดือนกันยายน ได้แก่ กองทัพภาคที่ 3 กองบิน 46 และ ตำรวจภูธร ภาค 6 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2566

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม