พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2566

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประเพณีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 จัดโดยสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (สพง.) ร่วมกับ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 มรพส. ส่วนทะเลแก้ว