PSRU Open House 2024

ภาพบรยากาศ กิจกรรม PSRU Open House 2024 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านพิบูลฯ”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#DEK67 #MSPSRU