การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.