ภาพบรรยากาศ ที่งาน…วิทยาการShowCase Msโชว์ของ

ภาพบรรยากาศ ที่งาน…วิทยาการShowCase Msโชว์ของ

📌บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร

📌การเสวนา “เรียนเรียนสาขานี้…ดีอย่างไร 📌กิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวด Ms smart boy&Girl

📌การประกวด MS Smart Talent และ MS Smart Poppular

✅วันที่ 8 มกราคม 2567

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก