อิ่มนานอ่านยาว วันนี้จุใจกว่าทุกวัน

อิ่มนานอ่านยาว วันนี้จุใจกว่าทุกวัน

จัดเต็ม 3 เมนูตามคำขอ ✨💕

🍩DUNKIN’DONUTS

🥪แซนด์วิช

🥤เครื่องดื่มสมุนไพร 3 เกลอ ชื่นใจ

#อิ่มนี้สนับสนุนโดย ท่านคณบดี ทั้ง 8 คณะ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น คณบดีคณะครุศาสตร์

🩷LIBRARY PSRU💕

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนใจดี ทุกท่าน ที่ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาช่วงสอบ พร้อมส่งขนมมาให้ทานแบบจุใจสุด ๆ 💪

#อิ่มนานอ่านยาว#librarypsru#psru