14 กุมภาพันธ์ “ วันราชภัฏ ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี 2567 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปั 2565-2566 และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม