ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.จงกล เพชรสุข

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาการจัดการผูกพัน “สายสัมพันธ์นั้น ไม่มีวันเกษียณ” ผศ.จงกล เพชรสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม