ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มรพส.

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่” ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่