การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.