ภาพบรรยากาศกิจกรรม MS ON THE ROAD’66

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 งานวิชาการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานมหกรรมอาชีพ ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร