ขอความร่วมมือจอดรถให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการเข้าออก

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน จอดรถให้เป็นระเบียบห้ามจอดในพื้นที่ห้ามจอดเพื่อความสะดวกในการเข้าออก