ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม…โครงการอบรมด้านธุรกิจการบินในสายอาชีพที่กำลังขาดแคลน ✈️✈️✈️

ข่าวประกาศ 📢….สำหรับผู้สนใจงานด้านธุรกิจการบิน (Airline Business)-งานบริการภาคพื้น(Ground Services)-งานบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ(Airfreight)🛩✈️

(#)โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมทิฟฟ่า (TIFFA) โดย ITBS (กับ) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (#)จัดโครงการอบรมด้านธุรกิจการบินในสายอาชีพที่กำลังขาดแคลน ✈️✈️✈️

📌ในหัวข้อ “พื้นฐานการขนส่งสินค้าทางอากาศ” (รุ่นที่ 1)

(+)พร้อมรับ Certificate

(#)เพราะสายงานด้านธุรกิจการบิน ไม่ได้มีแต่อาชีพนักบิน-แอร์-สจ๊วต เพียงอย่างเดียว….

Link สมัครเข้าอบรม(#)สมาคม TIFFA – ITBS สถาบันอบรมมาตรฐานระดับประเทศ (#)

(phone)สอบถามเพิ่มเติม : 061-3826144
095-759-8058
02-0182800 ต่อ 8901

สมัครได้ที่ (Click)เลย (/)(/)(/)
https://forms.gle/e4NbwP22CbeR78hQ6