ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรม “แคมป์ผลงานทางวิชาการ”

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรม ” แคมป์ผลงานทางวิชาการ “ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ทเงื่อนไขการรับสมัคร- ผู้มีโครงร่าง/ข้อมูลเพื่อการเขียนเอกสารตำราขยายเวลารับสมัครวันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566ลงทะเบียนคลิก ลิงก์ https://forms.gle/z12E8Hse75RxkEct7 หรือ Scan QR* รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง *