ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 คณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.