ภาพกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวให้พรแก่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ