ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

📢 ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…