การบูรณาการองค์ความรู้และอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างตราสัญลักษณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการที่บ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น หัวข้อ “การบูรณาการองค์ความรู้และอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างตราสัญลักษณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์” ให้สามารถนำไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่าย

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณอำนาจ จันทร์อิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟฟิก มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ #บริการวิชาการ