การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม