ประกาศผลการแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

📣ประกาศผลการแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรม MS Content Creator

👉ขอให้ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ติดต่อเข้ารับรางวัลได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันที่ 8-10 พฤษภาคม และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ***เตรียม สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบเพื่อรับรางวัล***

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลจะลงในเพจคณะวิทยาการจัดการ โปรดติดตามการรับชมค่ะ